Echtscheiding met ondelinge toestemming

EOT

" In duidelijke stappen naar een regeling en een veilige toekomst."

erkend bemiddelaar
01
Fase 1: Een eerste kennismaking

Laat ons eerst kennismaken en uitleggen hoe bemiddeling werkt.  Na dit gesprek beslissen jullie of we samen verder gaan, in alle vrijheid! 

Wat mag je verwachten ?

Ontvangst met koffie, thee of water 
Jullie krijgen beide de ruimte om jullie wensen en noden uit te spreken 
Ik leg jullie uit welke afspraken we moeten maken
Een korte eerste bespreking van de situatie
Uitleg over een bemiddelingstraject en bepalen van een vaste prijs voor het ganse traject
Zijn jullie hiermee akkoord kunnen we direct doorgaan naar fase 2 
Kiezen jullie er niet voor hebben jullie alvast een klare kijk 
Als erkend bemiddelaar hebben we ervaring in deze situaties en helpen we om terug tot rust te laten komen. 

Dit gesprek verplicht jullie verder tot niets!

Een degelijke voorbereiding op het verdere verloop. 

02
Fase 2: Bespreking(en)
Tijdens deze samenkomsten gaan we samen aan de slag om de verschillende facetten te bespreken zoals de omgangsregelingen van de kinderen , de gezinswoning, alle goederen en bezittingen waarover afspraken moeten gemaakt worden. 
Onze taak bestaat erin om hierin te begeleiden, informeren en te bemiddelen. 
 
Een bemiddelde overeenkomst heeft het meeste kans op slagen en heb je zelf de touwtjes in handen. 

 

03
Fase 3: Optimalisatie van het akkoord

Een scheiding heeft een zware impact op je gevoelsleven. Emoties en frustraties komen naar voor op een moment dat er praktische zaken moeten afgesproken worden. We gaan samen aan de slag om dit in optimale condities te doen. Fiscale optimalisatie bekijken we zeker en in specifieke gevallen laten we simulaties doen, wat vaak tot tevredenheid van beide partijen leidt. En als er duizenden euro's kan bespaard worden een belangrijke stap voor de toekomst. Elke scheiding is uniek in zijn details en individuele belangen zoals leningen , bankzaken en verzekeringen worden bekeken. 

Het juridisch luik moet sluitend zijn, maar de menselijke factor krijgt extra aandacht. Fiscaliteit berekend en gesimuleerd. Bij een onroerend goed zoals woning komt er ook nog een notaris aan te pas die dan de gemaakte afspraken in een akte kan gieten. 

 

04
fase 4: Opmaak van de EOT 


De EOT of de overeenkomst bestaat wettelijk uit 2 delen : 

° Familierechterlijke overeenkomst

°De vermogensrechterlijke overeenkomst. 

Beide moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In de meest voorkomende gevallen dragen we hier zelf zorg voor. Soms laten we ons bijstaan door gespecialiseerde juristen om heel specifieke zaken te behandelen. 

Vooral moet ze leesbaar zijn en op maat van jullie situatie. 

Duidelijkheid - helder - uitleg over juridische omschrijvingen. Dat mag je van ons verwachten!

05
Fase 5 : Bekrachtiging door de rechtbank
Hier maken we onderscheid tussen 2 licht verschillende procedures : 
Gehuwden zijn verplicht op de EOT aan de rechtbank voor te leggen. Jullie moeten in de huidige wetgeving niet meer langs op de rechtbank en is de ganse procedure schriftelijk. 
 

Samenwonenden zijn niet verplicht  om de overeenkomst die gemaakt te laten homologeren. We raden dit wel steeds om omdat een bekrachtigde overeenkomst afdwingbaar is. Dit geeft aan beide partijen iets meer zekerheid over alle afspraken.

06
Fase 6 : Nabespreking na afgesproken periode
Dit is een extra dienst die we aanbieden en optioneel kan gekozen en afgesproken worden. 
De nieuwe toestand wordt geëvalueerd en afgetoetst aan de overeenkomst. Zo kunnen er misverstanden helder gemaakt worden en indien beide partijen zich er comfy bij voelen , aanpassingen worden afgesproken. 
 
Doel : Rust en stabiliteit vooral voor de kinderen en de nieuwe levensomgeving van alle betrokkenen te bewaken. 
 
Onze service
Duidelijk en heldere procedure , Full service binnen vast budget

We kunnen bij aanvang een vast bedrag vaststellen voor de ganse procedure. Dat geeft rust in deze periode vol emoties. 

Onze service
Fiscale optimalisatie

We maken simulaties en lichten toe waar je duizenden Euro's mee kan besparen. 

Onze service
Neutraliteit en betrokkenheid

Vertragen wanneer het nodig is , vlotheid stimuleren wanneer het kan. 

In sommige situaties geholpen met externe experts. ( Boekhouders , Juristen , Notaris )

Jouw afspraak

We bieden U 2 directe mogelijkheden aan : 

  • Een telefonische afspraak van max 30 min. Hierin bekijken we samen of bemiddeling een oplossing is en leg ik uit wat de mogelijkheden zijn. 
  • Een afspraak alleen of (liefst) met partner voor een kennismakingsgesprek van 1 uur aan 60€. Hierbij gaan we in detail in op jullie noden en wensen en krijg je antwoord op de meeste vragen en beslissen we samen of we een verder traject starten aan een vaste prijs.