Erfenissen

Een erkend bemiddelaar bij een nalatenschap bespreking of na een overlijden.

Hoe kan een Erkend Bemiddelaar worden ingeschakeld bij een nalatenschap of erfenis?

Bespreken van een nalatenschap :

Je denkt er over na en wil dit bespreken samen met je kinderen of erfgenamen.Je wil bepaalde regelingen uitwerken voor je kinderen zoals bv één van je kinderen in de gezinswoning laten wonen of een bepaald extra laten toekennen. Door dit te doen door overleg en inspraak van alle betrokken partijen maakt dit de meeste kans dat alles ook volgens jouw wens gaat verlopen. Een erkend bemiddelaar inschakelen kan hier echt een gewenste hulp betekenen.

 

Er is na een overlijden wrevel gekomen over de nalatenschap – erfenis.

 

Laat ons als voorbeeld even stellen dat de ouderlijke woning door overlijden van beide ouders geerft wordt. Een van de kinderen wil direct overgaan tot verkoop en anderen willen dat ze in de familie blijft. Of een emotioneel geladen erfstuk brengt irritatie en wrevel in een periode van rouw. Een oplossing is dan om zo snel mogelijk met een bemiddelaar rond de tafel te gaan zitten. Hier kan de tijd worden genomen voor elke partij zijn wensen en niet enkel het wettelijke. Dit is belangrijk om het niet te laten escaleren en voor jarenlange procedure te gaan voor de rechtbank. Neem contact met een erfenisbemiddelaar die erkend is onder familiale zaken. Hij is hiervoor opgeleid en laat zich bijstaan voor notaris en advocaten indien er zaken moeten verduidelijkt worden. We dragen zorg voor de toekomst en onderlinge relatie, zonder oordeel of beslissing. Tijdens de ganse procedure begeleiden, informeren en bemiddelen we op een neutraal betrokken houding.

Mocht je er toch niet uitkomen kan er nog steeds naar een rechtbank worden gestapt, maar heeft U alles gedaan om deze belastende en kostelijke procedure te vermijden. We kunnen ook in bepaalde cases samen met de advocaten aan de tafel gaan om tot een overeenkomst te komen. Belangrijk is vooral : jullie blijven zelf de beslissing in handen houden met respect voor elk individu.

Wat mag je verwachten ?

Naast een absolute vertrouwelijkheid en veilige omgeving :

Welke garanties geeft een erkend bemiddelaar?

 

 • Is neutraal betrokken
 • Is volgens Belgische wetgeving gehouden aan de vertrouwelijkheid van de bemiddeling.
 • Heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd voor specifieke domeinen ( Er zijn er 4 momenteel)
 • Heeft ervaring met conflictbeheersing
 • Geeft richting en neemt leiding tijdens de gesprekken.
 • We werken enkel met erkende bemiddelaars met erkenningsnummer vermeld in het voorgelegde protocol.
 • We werken volgens een opgelegde deontologische code en engageren ons tot jaarlijkse permanente vorming om deze erkenning te blijven behouden. Zijn verzekerd en hebben een compleet traject afgelegd om hiertoe te komen bij een erkend opleidingscentrum.

Hoe werkt het ?

 • U contacteert ons voor een eerste gesprek en komen tot een overeenkomst om tot een bemiddeling over te gaan.
 • In dit kennismakingsgesprek schetsen we wat de voorwaarden zijn en de manier van werken. De kosten worden ingeschat en/of vastgelegd en jullie beslissen of we aan het traject starten.
 •  Mogelijks bij groepen groter dan 4 personen wordt er gewerkt met een co-bemiddelaar om het bemiddelingsproces in ideale condities te laten verlopen. ( vooraf afgesproken )
 • Tijdens de volgende gesprekken die zowel individueel als in groep kunnen zijn worden er afspraken gemaakt. Tijdens dit proces infomeren we , lichten we toe en bemiddelen indien nodig.  
 • Na elk gesprek worden de afspraken die gemaakt zijn genoteerd en doorgestuurd naar alle partijen volgens de gemaakte afspraken hierover.
 • Als alles helder is , wordt er een overeenkomst opgemaakt waarin alles vervat zit.
 • (optioneel) Deze overeenkomst wordt ter bevestiging neergelegd bij de familierechtbank.

Wat houdt deze procedure in ?

 

 • Alles is en blijft op een vrijwillige basis.
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk , met wettelijke bescherming
 • Het doel is om tot een gezamenlijk akkoord te komen.
 • Er is geen tijdsdruk en jullie bepalen het tempo.
 • Enkel met Erkende bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Commissie en hiervoor geschoold zijn met de juiste specialisatie.

Werk met een erkend bemiddelaar.

80% van alle bemiddelingen geven een oplossing waarbij beide partijen zich goed voelen. Het blijft steeds vrijwillig en je beslist steeds of je akkoord kan gaan met de oplossingen die naar voor komen. 

Dit alles in een vertrouwelijk kader dat wettelijk is beschermd. Als erkend bemiddelaar kunnen we dan ook dadingen opmaken , EOT opmaken en neerleggen bij de rechtbank , ouderschapsplannen opmaken-aanpassen en indien gewenst neerleggen bij de familierechtbank ter homologatie. 

Een beschermend kader dat al langer bekend is in omringende landen en de laatste jaren ook door onze rechtbanken opgelegd om jouw recht zelf in handen te nemen. 

Het voornaamste is dat JOUW noden en wensen door JOU worden aangegeven. Je wordt GEHOORD en werken SAMEN naar een oplossing. 

VLOT – STRUCTUREEL – WETTELIJK BESCHERMD – VERTROUWELIJK 

Jouw afspraak

We bieden U 2 directe mogelijkheden aan : 

 • Een telefonische afspraak van max 30 min. Hierin bekijken we samen of bemiddeling een oplossing is en leg ik uit wat de mogelijkheden zijn. 
 • Een  kennismakingsgesprek van 1 uur aan 60€.( max 2 pers.)  Hierbij gaan we in detail in op jullie noden en wensen en krijg je antwoord op de meeste vragen en beslissen we samen of we een verder traject starten aan een vaste prijs.