Ouder schaps plan

Begeleiding bij opmaak of wijziging van een ouderschapsplan

De keuze om uit elkaar te gaan is gevallen. Indien jullie kind(eren) ten laste hebben is er geen wettelijke verplichting om hierover afspraken te maken. Ik raad wel steeds aan om een ouderschapsovereenkomst op te maken. Als er kinderen zijn die een jonge leeftijd hebben raad ik steeds aan om deze overeenkomst te laten homologeren door de rechtbank. Alle afspraken die hierin dan zijn gemaakt , zijn afdwingbaar.

 

Het kan ook zijn dat jullie reeds afspraken hebben maar dat deze door jullie willen geëvolueerd worden en mogelijks aangepast. Ook dat kan. 

In belang van de kinderen ....

Jullie gaan beiden door een periode vol met stress en onzekerheden en dit heeft invloed op elk lid van jullie gezin. In het belang van de kinderen en ook jullie als ouders dragen we zorg voor ieder zijn bekommernissen. Een rustig uitgewerkte ouderschapsovereenkomst in overleg geven jullie beide zekerheden. Onze ervaring helpt rust te brengen in deze woelige periode voor jullie en de kinderen. Indien gewenst delen we tijdens een eerste gesprek een paar tools om met jullie kinderen over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Vragen zoals : Wat kost mijn kind ? Wat moet ik gaan bijdragen ? Hoe wordt die bijdrage berekend? Wat met de fiscaliteit?

We hebben verschillende tools ter beschikking. Ook diegene waarmee de rechtbank werkt en die gebruiken we om samen tot inzicht te komen. Finaal zijn jullie in een bemiddelingstraject tot niets verplicht om bepaalde berekeningen te aanvaarden. Meestal komen we wel tot een overeenkomst en afspraken waarbij iedereen zijn nieuw pad kan volgen. En de mogelijkheid tot tussentijdse aanpassingen kunnen ook gelijk opgenomen worden in jullie overeenkomst.

Onze waarden

We gaan steeds vanuit een neutrale houding en onderbouwd door onze opleiding : 

Onze service
Stap 1 : een gezamelijke afspraak waarbij we in een rustige sfeer de nodige afspraken maken.

We kunnen bij aanvang een vast bedrag vaststellen voor de ganse procedure. Dat geeft rust in deze periode vol emoties. 

Onze service
Stap2: bespreking van de individuele wensen en noden

We gaan na bij elke betrokkene wat belangrijk is en mogelijks kan meegenomen worden in een akkoord. 

Onze service
Stap 3 : opmaak van een ouderschapsplan en bespreking

We maken een ouderschapsplan op , al dan niet met fiscale optimalisatie. En bespreken dit samen en passen mogelijks nog zaken aan. 

Onze service
Stap 4 : mogelijkse homologatie bij de rechtbank

Na ondertekening hebben jullie de vrije keuze of jullie overeenkomst ter homologatie wordt neergelegd. De familierechtbank kijkt dan na en alles wordt afdwingbaar bij problemen. 

Onze service
Stap 5 : extra keuze om na een gestelde periode of gebeurtenis het ouderschapsplan opnieuw te bekijken ( bv gewijzigd inkomen , leeftijd van de kinderen )

Soms brengt het rust om een afspraak te maken dat we na een periode van bv 6 maand de gemaakte afspraken evalueren of na aantal jaren aanpassen aan de leeftijd van de kinderen. 

Jouw afspraak

We bieden U 2 directe mogelijkheden aan : 

  • Een telefonische afspraak van max 30 min. Hierin bekijken we samen of bemiddeling een oplossing is en leg ik uit wat de mogelijkheden zijn. 
  • Een afspraak alleen of (liefst) met partner voor een kennismakingsgesprek van 1 uur aan 60€. Hierbij gaan we in detail in op jullie noden en wensen en krijg je antwoord op de meeste vragen en beslissen we samen of we een verder traject starten aan een vaste prijs.