Zakelijke Bemiddeling

Mediation - bemiddeling

Alternatieve geschillenbehandeling.

Je hebt jarenlang geïnvesteerd in de relatie met jouw klanten? Dan wil je die relatie bewaken maar is er toch een geschil gekomen waarvoor er, liefst voor alle partijen , snel een oplossing moet komen.
Los je zakelijke geschillen op met bemiddeling en win tijd en geld, herstel je zakelijke relaties en behoud de goede naam van je bedrijf.

Mediation - bemiddeling

Een Intern probleem

Conflicten in de raad van bestuur of tussen vennoten zijn quasi onvermijdelijk. Samenwerken aan een hoog performant bedrijf is samenwerken met verschillende leeftijden, functies en competenties. Er wordt gestreefd naar een collegiale sfeer in de besluiten. Maar plots is er een conflict wat de eenheid en het belang van het bedrijf bedreigt. Raden van Bestuur die nooit conflict hebben zijn niet echt competent en het is door de triggers dat de beste resultaten worden gehaald. Escaleert echter de sfeer dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor het ganse bedrijf en de aandeelhouders. Een aanpak dringt zich op voor een performant team op korte en lange termijn.

Neem als eerste de stap naar bemiddeling

In omringende landen is mediation al meer verweven in het bedrijfsleven. Maak kennis met deze manier van werken en optimaliseer jouw klantenrelatie , bedrijfskapitaal en interne samenwerking.