Over Ons

Met een erkend bemiddelaar vind je de juiste weg uit het conflict

Een directe aanpak van de zorg en creatief denken om de toekomst zorgeloos in te gaan … 

Gunther De Witte

ERKEND BEMIDDELAAR N° 4343 bij de federale bemiddelingscommissie

Ik denk nu direct aan de woorden toen een poos geleden een klant de beschrijving gaf als “Gentle Giant”… 

Ik ben steeds betrokken bij alles wat ik onderneem en vind maatwerk elke keer opnieuw heel belangrijk. 

In m’n zakelijk ondernemen heb ik veel inzichten opgedaan tijdens de opleidingen aan de Vlerick in Gent. Empathisch denken met en samen met ondernemers is belangrijk. 

Zo heb ik ook meer dan 20 jaar ervaring in de wereld van de bouw en interieurvormgeving. Ik mag dus wel stellen dat ik ” de taal van de bouw” spreek. 

En als gescheiden papa van 2 prachtige dochters heb ik zelf een stevige ervaring in de zorgen die een scheiding en nieuwe fase in je leven met zich mee brengt. 

Nieuwsgierig , leergierig en gedreven … dat is de instelling waarmee ik in het leven sta. 

En … koffie … is voor mij vaak de manier om de dag te starten. 

 

De voordelen van het inschakelen van een bemiddelaar

Het is belangrijk om op te merken dat er een aantal  voordelen zijn aan deze specifieke aanpak!

 De voordelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: 

  • U blijft aan zet gedurende het ganse bemiddelingstraject. Geen opgelegde beslissingen. 
  •  maatwerk op maat van alle deelnemers om oplossingen te vinden die beter gedragen worden.
  • grote besparing tov dure gerechterlijke procedures
  •  een ondersteunende en inclusieve omgeving waar elk idee en elke mening geldig is en gehoord wordt
  •  gestroomlijnde processen zonder de last van overmatig papierwerk en bureaucratie
  •  de totstandbrenging van positieve en productieve relaties tussen partijen met vaak verbeterde samenwerking
  •  de mogelijkheid om creatieve oplossingen te genereren en de algehele optimalisatie te verbeteren. 

Met al deze voordelen is het duidelijk dat deze aanpak een waardevolle en effectieve optie is voor degenen die succes en positieve resultaten willen behalen.

Menselijk

In een erkende bemiddelingsprocedure wordt de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Nemen we de tijd om terug te luisteren naar elkaar. Als bemiddelaar ben ik geschoold om U als mens waardig te begeleiden.

Persoonlijk

Elke zaak is maatwerk en is telkens opnieuw naar mogelijkheden en kansen kijken. Op maat van jullie specifieke persoonlijke noden.

Goedkoper

Door de beperkte administratie zijn we niet verplicht om deze kosten aan te rekenen. Een procedure bepaart U vele duizenden Euro's die een Rechtzaak vaak met zich meebrengt.

Sneller

Als partijen nood hebben aan een vlotte en snelle oplossing kunnen we direct schakelen en ons netwerk aanspreken. Geen jarenlange procedure waarbij het conflict vaak nog hoger oploopt en relaties verder verzuren.

Meer dan 80% van de juridische conflicten kan worden opgelost met een mediator

Volgens onze gegevens hebben we vastgesteld dat een opmerkelijke 80% van de bemiddelings processen die we faciliteren, leidt tot een succesvolle overeenkomst en oplossing van conflicten tussen partijen. Met deze opmerkelijke succesratio kunnen we met vertrouwen zeggen dat onze bemiddelingsdiensten effectieve tools zijn om teamwork, samenwerking en wederzijds begrip tussen individuen en organisaties met concurrerende belangen te bevorderen. Ons toegewijde team van getrainde professionals werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat elke persoon die betrokken is bij een geschil de kans krijgt om gehoord te worden en dat hun standpunten in aanmerking worden genomen tijdens het besluitvormingsproces. Onze aanpak bevordert een groter vertrouwen en respect tussen partijen en leidt uiteindelijk tot betere resultaten die iedereen ten goede komen. We zijn trots op onze succesvolle record in het samenbrengen van mensen en het leveren van effectieve oplossingen voor de meest complexe conflicten.

Bij het overwegen van de kosten die gepaard gaan met bemiddeling, is het belangrijk om te beseffen dat de prijs kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de locatie van de plaats van de mediation en het niveau van ervaring van de mediator. Niettemin is het belangrijk op te merken dat, hoewel mediation kosten met zich meebrengt, dit vaak aanzienlijk goedkoper is dan een rechtszaak of juridisch proces. Bovendien kan bemiddeling partijen tijd en middelen besparen door geschillen snel en effectief op te lossen. Het is ook de moeite waard om de langetermijnvoordelen van geschillenbeslechting via mediation te overwegen, zoals verbeterde communicatie en behoud van relaties. Over het algemeen kan worden gezegd dat hoewel de kosten van een mediator kunnen variëren, bemiddeling vaak een kosteneffectieve en waardevolle optie is voor het oplossen van geschillen.Een erkend bemiddelaar geeft ook bij een oplossing een overeenkomst die rechtsmatig geldig is en gehomologeerd door de rechtbank is. 

Onze overeenkomsten kunnen in een dading , bindende overeenkomst gegoten worden die , indien gewenst , door de betreffende rechtbank gehomologeerd of bekrachtigd kunnen worden. 

Bemiddeling is een wettelijk alternatief voor de rechtbank waarbij kosten en tijd worden bespaard. Het is een waardige aanvulling op de procedures waarbij je zelf de kosten en oplossing onder controle kan houden. En de bemiddelaar zorgt ervoor dat alles in een neutrale en veilig kader verloopt. 

Bemiddeling met erkend bemiddelaar

Een afspraak maken?

Vraag een gratis 15 min telefonisch adviesgesprek 

Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of bemiddeling een uitweg of oplossing is voor jou. Het is vrijblijvend en zorgt ervoor dat je duidelijkheid krijgt in jouw vragen. 

Mocht bemiddeling een mogelijkheid zijn, wordt er een afspraak gemaakt om het verdere traject verder toe te lichten. Dit steeds volgens een wettelijk beschermd kader.