Familiale bemiddeling

Familiale Bemiddeling

Met een erkend bemiddelaar vind je de juiste weg uit het conflict

Dit is zoveel meer dan een EOT of een scheiding regelen. 

Familiale bemiddeling met een erkend bemiddelaar.

Plots kom je in een situatie waarbij je even niet met elkaar verder kan. Dan wil ik voor jullie de neutrale derde zijn om vooral te luisteren naar jullie verhaal en toe te lichten waar nodig. Helderheid scheppen en samen met een netwerk van juristen , notarissen, fiscalisten zoeken naar de beste oplossing. 

Het einde van een relatie , scheiding , ouderschapsplan …. 

Maar ook bij de regeling van een erfenis of een jarenlang conflict binnen de familie … 

Hiervoor is een menselijk warm kader nodig waarbij we jullie helpen om te zeggen wat moet gezegd worden en jouw noden naar voor worden gebracht. 

Een erkend bemiddelaar in familiale zaken helpt je verder met : 

 

Menselijk

In een erkende bemiddelingsprocedure wordt de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Nemen we de tijd om terug te luisteren naar elkaar. Als bemiddelaar ben ik geschoold om U als mens waardig te begeleiden.

Persoonlijk

Elke zaak is maatwerk en is telkens opnieuw naar mogelijkheden en kansen kijken. Op maat van jullie specifieke persoonlijke noden.

Goedkoper

Door de beperkte administratie zijn we niet verplicht om deze kosten aan te rekenen. Een procedure bepaart U vele duizenden Euro's die een Rechtzaak vaak met zich meebrengt.

Sneller

Als partijen nood hebben aan een vlotte en snelle oplossing kunnen we direct schakelen en ons netwerk aanspreken. Geen jarenlange procedure waarbij het conflict vaak nog hoger oploopt en relaties verder verzuren.

Meer dan 90% van de familiale bemiddelingen leiden tot een oplossing voor alle deelnemende partijen.

Wie mee aan tafel komt voor een bemiddeling, kiest om actief mee te werken. Dat wil ook zeggen dat je zelf inspraak hebt over de finale uitkomst. Er kan een plan op maat worden uitgewerkt waarbij we de alle opties open houden. 

Fiscaliteit – optimalisatie – bijzondere zorg voor de gezamelijke kinderen zijn punten waar ik bijzonder zorg aan besteed. Soms vertragen , soms doorgaan waar de kleine irritaties naar boven komen. Ze helpen om de belangrijke details naar voor te brengen en een zorgeloze toekomst terug wat dichter te brengen. 

Mijn brede holistische , zakelijke kijk en inzichten zal je soms verbazen. Maar de veiligheid die nodig is om jou als mens te begeleiden daar mag je op rekenen. 

 

Erkende bemiddeling via bemiddelaars.net

Als extra specialisatie heb ik ook de familiale bemiddeling gedaan. De vermogenrechterlijke en familiale bemiddeling waren me als gescheiden vader niet vreemd. Dus vanuit eigen ervaring kan ik absoluut een aantal valkuilen aanbrengen die in de nieuwe fase van je leven naar voor komen. 

Ik wil ook familiale bemiddeling uit  de alternatieve sfeer halen. Maar als een volwaardig, structureel georganiseerd traject waarbij de menselijke noden wisselend aan bod komen. Ook de zakelijke onderdelen  en afhandeling om na deze periode de kansen te nemen om verder te gaan. 

Emoties aan tafel brengen en inzichten bieden om afspraken te maken. U mag absoluut van me verwachten dat ik begaan ben met Uw zorgen en beperkt hierdoor ook het aantal familiale bemiddelingen. 

Gerelateerde artikelen

We houden je op de hoogte van de nieuwste trends en oplossingen die we op ons werkpad tegen komen. Geen moeilijke taal , maar verstaanbare mensentaal van en door mensen; 

[blocksy_posts limit="3" has_pagination="no"]

Bij het overwegen van de kosten die gepaard gaan met bemiddeling, is het belangrijk om te beseffen dat de prijs kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de locatie van de plaats van de mediation en het niveau van ervaring van de mediator. Niettemin is het belangrijk op te merken dat, hoewel mediation kosten met zich meebrengt, dit vaak aanzienlijk goedkoper is dan een rechtszaak of juridisch proces. Bovendien kan bemiddeling partijen tijd en middelen besparen door geschillen snel en effectief op te lossen. Het is ook de moeite waard om de langetermijnvoordelen van geschillenbeslechting via mediation te overwegen, zoals verbeterde communicatie en behoud van relaties. Over het algemeen kan worden gezegd dat hoewel de kosten van een mediator kunnen variëren, bemiddeling vaak een kosteneffectieve en waardevolle optie is voor het oplossen van geschillen.Een erkend bemiddelaar geeft ook bij een oplossing een overeenkomst die rechtsmatig geldig is en gehomologeerd door de rechtbank is. 

Onze overeenkomsten kunnen in een dading , bindende overeenkomst gegoten worden die , indien gewenst , door de betreffende rechtbank gehomologeerd of bekrachtigd kunnen worden. 

Bemiddeling is een wettelijk alternatief voor de rechtbank waarbij kosten en tijd worden bespaard. Het is een waardige aanvulling op de procedures waarbij je zelf de kosten en oplossing onder controle kan houden. En de bemiddelaar zorgt ervoor dat alles in een neutrale en veilig kader verloopt. 

Bemiddeling met erkend bemiddelaar

Een afspraak maken?

Vraag een gratis 15 min telefonisch adviesgesprek 

Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of bemiddeling een uitweg of oplossing is voor jou. Het is vrijblijvend en zorgt ervoor dat je duidelijkheid krijgt in jouw vragen. 

Mocht bemiddeling een mogelijkheid zijn, wordt er een afspraak gemaakt om het verdere traject verder toe te lichten. Dit steeds volgens een wettelijk beschermd kader.