Handels en Burgerzaken

Handels en Burgerbemiddeling

Met een erkend bemiddelaar vind je de juiste weg uit het conflict

Een wettelijk beschermde procedure naar duurzame oplossingen. 

Handels en Burgerzaken

Heeft U een conflict met een bedrijf of een klant? Wil U de relatie niet verzuren en is de relatie tussen jullie belangrijk voor de toekomst? Dan bieden we jou een wettelijk beschermde procedure aan die kan leiden tot een gehomologeerde overeenkomst die bindend is voor beide partijen. 

Loopt de samenwerking in een zakelijke omgeving vast op afspraken of andere details? 

Heeft U nood aan een neutrale derde partij die met jullie aan de slag gaat en dit in een wettelijk , vrijwillig beschermd kader? 

Neem dan contact op voor die 15 minuten vrije consult. 

Menselijk

In een erkende bemiddelingsprocedure wordt de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Nemen we de tijd om terug te luisteren naar elkaar. Als bemiddelaar ben ik geschoold om U als mens waardig te begeleiden.

Persoonlijk

Elke zaak is maatwerk en is telkens opnieuw naar mogelijkheden en kansen kijken. Op maat van jullie specifieke persoonlijke noden.

Goedkoper

Door de beperkte administratie zijn we niet verplicht om deze kosten aan te rekenen. Een procedure bepaart U vele duizenden Euro's die een Rechtzaak vaak met zich meebrengt.

Sneller

Als partijen nood hebben aan een vlotte en snelle oplossing kunnen we direct schakelen en ons netwerk aanspreken. Geen jarenlange procedure waarbij het conflict vaak nog hoger oploopt en relaties verder verzuren.

Meer dan 80% van de juridische conflicten kan worden opgelost met een mediator

Volgens onze gegevens hebben we vastgesteld dat een opmerkelijke 80% van de bemiddelings processen die we faciliteren, leidt tot een succesvolle overeenkomst en oplossing van conflicten tussen partijen. Met deze opmerkelijke succesratio kunnen we met vertrouwen zeggen dat onze bemiddelingsdiensten effectieve tools zijn om teamwork, samenwerking en wederzijds begrip tussen individuen en organisaties met concurrerende belangen te bevorderen. Ons toegewijde team van getrainde professionals werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat elke persoon die betrokken is bij een geschil de kans krijgt om gehoord te worden en dat hun standpunten in aanmerking worden genomen tijdens het besluitvormingsproces. Onze aanpak bevordert een groter vertrouwen en respect tussen partijen en leidt uiteindelijk tot betere resultaten die iedereen ten goede komen. We zijn trots op onze succesvolle record in het samenbrengen van mensen en het leveren van effectieve oplossingen voor de meest complexe conflicten.

Erkende bemiddeling via bemiddelaars.net

Een bemiddelingsprocedure is een wettelijke procedure die zowel op vrijwillige basis als op een gerechterlijke uitspraak kan gedaan worden. 

Het biedt nieuwe kansen om samen met de bemiddelaar op zoek te gaan naar de meerwaarde van een situatie. Met respect voor ieders belangen en een meerzijdige onpartijdigheid waar we voor geschoold zijn. Permanente en jaarlijkse bijscholing maken deel van onze erkenning. 

 

Een erkende bemiddelingsprocedure heeft een wettelijk beschermd kader volgens Belgisch Recht. Overeenkomsten zijn dan ook beschermd en kunnen afdwingbaar gemaakt worden. Dat maakt het een volwaardig en waardevol alternatief voor een gerechterlijke procedure. Waar na een procedure de relatie verder verzuurd is en samenwerking vaak onmogelijk is, wordt er in bemiddeling gezocht naar een oplossing die beide partijen sneller tot een compromis laat komen en dat dan ook gedragen wordt. De relatie en samenwerking blijft en vermijdt problemen in de toekomst. 

We blijven elkaar als mens ontmoeten. 

Gerelateerde artikelen

We houden je op de hoogte van de nieuwste trends en oplossingen die we op ons werkpad tegen komen. Geen moeilijke taal , maar verstaanbare mensentaal van en door mensen; 

[blocksy_posts limit="3" has_pagination="no"]

Bij het overwegen van de kosten die gepaard gaan met bemiddeling, is het belangrijk om te beseffen dat de prijs kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de locatie van de plaats van de mediation en het niveau van ervaring van de mediator. Niettemin is het belangrijk op te merken dat, hoewel mediation kosten met zich meebrengt, dit vaak aanzienlijk goedkoper is dan een rechtszaak of juridisch proces. Bovendien kan bemiddeling partijen tijd en middelen besparen door geschillen snel en effectief op te lossen. Het is ook de moeite waard om de langetermijnvoordelen van geschillenbeslechting via mediation te overwegen, zoals verbeterde communicatie en behoud van relaties. Over het algemeen kan worden gezegd dat hoewel de kosten van een mediator kunnen variëren, bemiddeling vaak een kosteneffectieve en waardevolle optie is voor het oplossen van geschillen.Een erkend bemiddelaar geeft ook bij een oplossing een overeenkomst die rechtsmatig geldig is en gehomologeerd door de rechtbank is. 

Onze overeenkomsten kunnen in een dading , bindende overeenkomst gegoten worden die , indien gewenst , door de betreffende rechtbank gehomologeerd of bekrachtigd kunnen worden. 

Bemiddeling is een wettelijk alternatief voor de rechtbank waarbij kosten en tijd worden bespaard. Het is een waardige aanvulling op de procedures waarbij je zelf de kosten en oplossing onder controle kan houden. En de bemiddelaar zorgt ervoor dat alles in een neutrale en veilig kader verloopt. 

Bemiddeling met erkend bemiddelaar

Een afspraak maken?

Vraag een gratis 15 min telefonisch adviesgesprek 

Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of bemiddeling een uitweg of oplossing is voor jou. Het is vrijblijvend en zorgt ervoor dat je duidelijkheid krijgt in jouw vragen. 

Mocht bemiddeling een mogelijkheid zijn, wordt er een afspraak gemaakt om het verdere traject verder toe te lichten. Dit steeds volgens een wettelijk beschermd kader.