Hoe loopt een traject in bouwbemiddeling?

Indien u werkzaam bent in de bouwsector, dan is het geen geheim dat geschillen en conflicten vaak onvermijdelijk zijn. Of het nu gaat om een geschil tussen de aannemer en de opdrachtgever of tussen verschillende aannemers onderling, het kan een grote uitdaging zijn om deze geschillen op een snelle en efficiënte manier op te lossen zonder verdere escalatie.

Of bent u een bouwheer die vastgelopen is in een conflict met een aannemer , architect,…?

Het blijft belangrijk om de relatie gezond te houden want samen bouwen brengt een 10-jarige relatie met zich mee. Dus beide partijen hebben er belang bij dat 
Maar de diensten van een geaccrediteerde bemiddelaar in de bouwsector kunnen bijdragen aan het oplossen van deze geschillen. Met behulp van bemiddeling kunnen partijen tot een constructieve oplossing voor hun probleem komen. Het voordeel van bemiddeling is dat het minder formeel is dan juridische procedures, wat efficiënter kan zijn. Een geaccrediteerde bemiddelaar kan ook helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen partijen en zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat. Bovendien kan bemiddeling kostenbesparend zijn, omdat het minder tijd en geld kost dan het doorlopen van de rechtbank.

De stappen die ik jouw aanbied : 

  • Een eerste geprek om inzicht te krijgen in de problemathiek en of deze kan behandeld worden met bemiddeling. Sommige situaties, al zijn ze zeldzaam, kunnen niet met bemiddeling behandeld worden. Maar dat is duidelijk in de eerste 15 minuten van ons contact. 
  • Samenroeping van partijen en uiteenzetting van de wettelijke procedure, tekenen van het deontologisch protocol.
  • Inventaris van de verschillende factoren en gezamlijk bepalen van de actiepunten. 
  • Mogelijks gezamelijk bepalen van een neutrale expert of adviesvraag. 
  • Creatief proces van oplossingsgericht werken van de bestaande problemen en vermijden van gelijkaardige processen in de toekomst. 
  • Opstellen van een overeenkomst, dading en indien gewenst homologatie zodat deze wettelijk kader heeft. 
  • Indien gevraagd en gewenst volg ik de afspraken verder op en bewaak ik de onderlinge opgebouwde relatie. 

Om samen te vatten, als u in de bouwsector werkzaam bent en te maken krijgt met geschillen en conflict, dan is het de moeite waard om de diensten van een geaccrediteerde bemiddelaar te overwegen. Op die manier kunnen geschillen snel en efficiënt worden opgelost zonder het probleem verder te laten escaleren.

 

Wat gaat dit kosten hoor ik je denken? 

Elk dossier is verschillend, maar de meeste bemiddelingen in de bouwwereld zijn afgerond op 2 a 3 sessie van 1,5 uur wat bij 2 partijen resulteert, incl administratiekost tss de 400 a 500 euro per partij. Dit is heel wat minder dan een procedure voor de rechtbank waar je rekening moet houden met dagvaardingskost, advocaat , rechtsplegingskost en raadsheer. Volgens onze inlichtingen spreken we hier minimaal 2 a 3000 euro. Expertisekosten liggen bij ons vaak lager dan 500€ , een gerechterlijke mini-expertise zit ook meer in de richting van 2500€. 

Vragen? Stuur me gerust een mailtje op gunther@bemiddelaars.net