Welke stappen zijn er te nemen in een (echt)scheiding

Echtscheiding kan een emotioneel uitdagende ervaring zijn, maar met behulp van een erkend bemiddelaar kan het proces soepeler verlopen. In België is echtscheidingsbemiddeling meer en meer bekend aan het raken bij het grotere publiek. Al blijft er voor sommigen een sfeer rond hangen van “wollig” en ” niet-efficient”

Wel laat me daar even lijnrecht op ingaan en U het tegengesteld aantonen :

Wat zijn de stappen die ik samen met jou ga voorbereiden :

– de scheidingsvraag moet duidelijk zijn. Is de ander al op de hoogte? Voor een relatie ben je met 2, om ze te beëindigen is het voldoende dat één iemand dit aangeeft.
– als voorgaand duidelijk is , moet er gekeken worden naar de wettelijke situatie waar jullie zich in bevinden. Zijn jullie gehuwd , feitelijk of wettelijk samenwonend en is er een contract voor het huwelijk of samenwonen afgesloten.
– indien gehuwd zijn jullie verplicht om een echtscheidingsprocedure te doorlopen
– indien samenwonend zijn jullie niet verplicht maar is het bij kinderen toch aan te raden om een ouderschapsplan op te stellen. Goeie afspraken maken een heldere toekomst voor de gezamelijke kinderen.
– bij een EOT ( echtscheiding met onderlinge toestemming) hebben we 2 hoofdzaken : de vermogenrechtelijke en de familialerechtelijke overeenkomst. Beide zaken overlopen we samen in detail en toetsen we op de haalbaarheid voor beide partijen.
– onroerende zaken worden besproken en dit deel wordt bij de samenwerkende notarissen afgehandeld. Er wordt de tijd genomen om deze zaken toe te lichten , optimalisatie van de fiscale stelsels worden uitgelicht en de emoties hierbij worden naar voor gebracht.
– berekeningen van onderhoudsgelden kunnen gesimuleerd worden maar blijven steeds in onderling overleg te bepalen. Fiscale simulaties en optimalisaties  worden indien gewenst uitgewerkt. 
– Indien nodig wordt een extra neutrale partij uitgenodigd om schattingen te maken, inzichten te geven die dan verder besproken worden om tot een oplossing te komen waarbij beide ex-partners zich goed voelen.

Nadat beide onderwerpen zijn behandeld worden alles ter homologatie naar de betreffende rechtbank gestuurd en is er een bindende overeenkomst. De echtscheiding wordt in de registers automatisch ingeschreven en Uw wettelijke scheiding is een feit.

Verder nog een woordje uitleg over onze deontologie :

Bemiddeling met een erkend bemiddelaar is een vrijwillig proces waarbij een onpartijdige bemiddelaar het koppel helpt om tot een overeenkomst te komen over de voorwaarden van de (echt)scheiding. Dit omvat aspecten zoals kinderbehoefte, eigendomsverdeling en financiële regelingen. De bemiddelaar luistert naar beide partijen, helpt onderliggende problemen te identificeren en werkt met hen samen om een oplossing te vinden die voor beide partijen gunstig is.

Een van de voordelen van echtscheidingsmediatie is dat het vertrouwelijk is, wat betekent dat de details van het bemiddelingsproces privé blijven.Dit is wettelijk beschermd en zaken die in kader van een erkend bemiddelaar naar voor zijn gebracht door één van de partijen mag niet buiten deze procedure aangewend worden. Dit is beschermd volgens Belgisch Recht. Bovendien is het een kosteneffectief alternatief voor een langdurige rechtszaak, en een mediator kan koppels helpen creatieve oplossingen te vinden die beide partijen tevreden stellen.

Als u een (echt)scheiding overweegt , is bemiddeling een uitstekend alternatief voor het doorlopen van een juridisch proces. Het is bewezen dat het de stress en tijd die gepaard gaan met een echtscheiding vermindert en meer kans biedt op een bevredigende oplossing. Andere vormen zoals EOO ( echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting ) zijn procedures voor de rechtbank die meestal heel wat maanden tot jaren duren en slopend zijn door de kosten die niet te voorspellen zijn en de onzekere uitkomst. En vooral de last op de schouders van de kinderen, daar waken we als bemiddelaar absoluut voor. Ook daarin werken we samen met dienstverleners zoals psychologen en andere organisaties die daarmee van dienst kunnen zijn.
Zelf raad ik m’n klanten steeds aan om ook hiervoor even over de grens te gaan kijken bij onze Nederlandse buren. Villa Pinedo is hiervoor een organisatie die de kinderen van gescheiden ouders handvaten en een stem geeft.